კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • სათაო ოფისი: თბილისი, 0137, ბაბუციძის ქ. #15
  • +995 551 02 77 99
  • liftsservicegeorgia@gmail.com
  • /ElevatorsGeorgia
  • lifts-service-ls